Miljögruppen ser på möjligheten att tillgängliggöra stigen från vägen ner till grillplatsen så fler kan utnyttja grillplatsen. Vi har tagit kontakt med markägaren som ställer sig positiv till idén, men kan isf tidigast påbörjas våren 2020.

Vill du ha mer information kan du kontakta Annika Håkansson.