Senaste nytt (190907)

Sjöbo kommun, Blentarps Församling och Sövde Byalag driver den löpande skötseln av projektet. Sjöbo kommun sköter underhållet på sin mark längs Sövdesjön. Blentarps Församling bidrar med skötsel av området runt kyrkogården samt Ormön. Byalaget ansvarar för skötsel av området längs Skåneleden från Fiskehamnen till sumpskogen.

Nu har det dock uppmärksammats att sträckan från Sövde hamn till kyrkogården inte underhållits sedan projektet avslutades. Byalaget har fått in en motion på årsmötet som föreslog fortsatta åtgärder längs Sövdesjöns norra strand. Miljögruppen undersöker nu möjligheterna med en fortsättning av projektet.

Bakgrund

Sövde Byalag såg ett behov av att få tillstånd en restaurering och en löpande skötsel av Sövdesjöns strand genom Sövde. Miljögruppen arbetade därför fram en restaureringsplan och en arbetsbeskrivning för områdets skötsel.

Sjöbo kommun ansökte 2005 om statliga bidrag till det lokala naturvårdsprojektet, NIP. Sövde Byalag tillsammans med Blentarps församling bidrog till finansiering och drev projektet för en restaurering och en löpande skötsel. Projektets restaureringsdel avslutades 2006.

Vill du ha mer information kan du kontakta Annika Håkansson.