Här kan du som bor i Sövde eller besöker byn träna fritt under bar himmel.

Du ansvarar själv för din egen träning och att du använder redskapen på rätt sätt, instruktioner finns tillgängliga på belysningsstolpen i mitten. Om du upptäcker att något är trasigt eller har andra synpunkter är du välkommen att höra av dig till Stefan Howding 0708851210 eller besöka våra hemsidor.

Välkommen att använda utegymmet och ta väl hand om det!

 

Friluftsfrämjandet Blentarp-Sövde

www.friluftsframjandet.se/blentarp-sovde

Sövde byalag

Detta projekt är ett samarbete mellan Friluftsfrämjandet Blentarp-Sövde och Sövde byalag. Tack till alla som har bidragit till att skapa detta fina utegym:
Malenagymnasiet i Sjöbo
Sövde IF
Sjöbo Kommun
Anläggare Olsson i Sövde
Sydsten AB
Utform


Varmt tack till vår sponsor Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta och Sjöbo kommun!

            

Reduktionsfiske i Sövdesjön för att motverka algblomning

Kävlingeåns vattenråd har initierat ett projekt som går ut på att förbättra vattenkvaliteten i Sövdesjön, genom s k reduktionsfiske.

Syftet med reduktionsfiske är att ta upp så mycket vitfisk som möjligt, (rovfisk släpps tillbaka) för att förbättra vattenkvaliteten i sjön. I en näringsrik sjö som Sövdesjön med återkommande algblomningar och dåligt siktdjup samt bristande vattenkvalitet krävs drastiska åtgärder. Metoden används numera allmänt för att förbättra övergödda sjöar.

Målen med projektet är att

  • vattnet ska bli klarare
  • det ska bli färre algblomningar
  • fisket ska bli bättre

Projektet kommer att utföra ett provfiske under nästa vecka, v 46, måndag - onsdag (13-15 november).

Resultaten från provfisket används sedan för att uppskatta omfattningen av den insats som krävs för att uppnå de resultat som vi strävar efter. Informationen kommer samtidigt att ligga till grund för en ansökan till Länsstyrelsen om s k LOVA-stöd (Lokala vattenvårdsåtgärder). Beviljas LOVA-ansökan kan det fullskaliga fisket förhoppningsvis påbörjas i mars 2018.

Reduktionsfiske kan inte ställa till nån skada för sjön eller dess omgiving.

Utförare av reduktionsfisket är företaget KlaraVatten, se länk; www.klaravatten.se i samarbete med Kävlingeåns vattenråd, se länk; www.kavlingean.se.

Miljögruppens kontakt i ärendet är Johan Norén.