Välkommen till Sövde!

Sövde är pärlan i Färs metropol och en stor bit av Sjöbo kommuns
storslagna och unika natur finner du här.
Sjö och skog i en atmosfär präglad av bygemenskap.

Vårstädning av Amfiteatern och Stranden

Söndagen den 26 april. Samling kl. 10.00 i Amfiteatern eller på Stranden.

Tag med lövräfsa och ett gott humör.

OBS!  Ni som vill hjälpa till med detta, gör en anmälan till Roger ([email protected]) eller Hans Göran ([email protected]).

Detta p g a att vi måste följa bestämmelsen om att inte vara fler än 50 personer.

 


Valborgsfirande i Sövde amfiteater

Sövde byalags styrelse har i enlighet med Folkhälsomyndighetens senaste råd till allmänheten, beslutat att ställa in detta års Valborgsfirande i Sövde amfiteater. Vi måste pausa detta fina, trevliga och välbesökta arrangemang i år. Men vi hoppas innerligt att vi kommer kunna fira våren tillsammans nästa år.

Vi önskar alla, trots allt, en skön vår i Sövde.


Sommarens konserter

  

3/7 MISS LI · 23/7 MAGNUS CARLSSON MED GÄSTER

Biljettsläppet är framflyttat p g a rådande läge med Coronaviruset. Vi återkommer med dag då vi släpper biljetterna.


Den 14 januari anordnade miljögruppen i byalaget ett avstämningsmöte med markägare och andra involverade i projektet "Reduktionsfiske i Sövdesjön". 20 personer deltog och lyssnade, bl.a. på Klara vatten som utfört reduktionsfisket, och på Länsstyrelsen och Vattenrådet som varit delaktiga i projektet. Frågorna var många och man diskuterade framtiden både för själva sjön och närområdet. Det var ett mycket bra möte och det bestämdes att miljögruppen ska kalla till nytt möte nästa år.

Annika Håkansson, miljögruppen


Information om ombyggnaden på hemvärnsgården

Hemvärnsgården är nu färdig för uthyrning enligt villkor och taxa som Sjöbohem bestämt.

Byalaget och Friluftsfrämjandet har tillgång till egen lokal för styrelsemöten och mindre grupper

som ersättning för hjälp med uthyrningen.

Kontaktperson gällande uthyrningen är tills vidare Per-Åke, 070-5117650