Välkommen till Sövde!

Sövde är pärlan i Färs metropol och en stor bit av Sjöbo kommuns
storslagna och unika natur finner du här.
Sjö och skog i en atmosfär präglad av bygemenskap.

 

ÅRSMÖTE 2021

Byalagets årsmöte, som skulle ägt rum söndagen den 28 februari 2021 kl. 16.00 på Hemvärnsgården i Sövde, är framflyttat till senare tidpunkt. Så snart Årsmötet kan hållas under rådande omständigheter kommer kallelse med ny tidpunkt, kanhända blir det utomhus i Amfiteatern.

Byalagets räkenskaper kommer att vara reviderade och klara inom februari månad, och finns tillgängliga hos kassören om någon vill ta del av dessa.

Vi skulle vilja slå ett slag för att få in nyinflyttade Sövdebor att deltaga i bygemenskapen genom att anmäla intresse för exempelvis Amfiteatern eller annan aktivitet inom byalaget. Vi har ju även en Miljögrupp som är väldigt aktiv med frågor som rör byns och sjöns miljö. Inom kort under våren står vi inför en renovering av några av Amfiteaterns läktare och då behöver vi praktiskt hjälp av några pigga och rappa medhjälpare. Anmäl intresse till [email protected] Vi välkomnar även förslag på aktiviteter som vi kan genomföra i Byalagets regi och även tips om vad vi kan göra för att Sövde med omnejd skall bli ännu vackrare och trivsammare.

Sövde Byalag

Välkommen att bli medlem i Sövde Byalag

Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2021

Enskild medlem 50 kr, familj 100 kr.

Betala på BG 5725-0995

 

Vi skulle vilja slå ett slag för att fler Sövdebor att deltaga i bygemenskapen genom att anmäla intresse för exempelvis Amfiteatern eller annan aktivitet inom byalaget.

Vi har ju även en Miljögrupp som är väldigt aktiv med frågor som rör byns och sjöns miljö.

Under våren står vi inför en renovering av några av Amfiteaterns läktare. Vi tänker utföra renoveringen i egen regi och behöver skapa arbetslag. Således behöver vi då praktiskt hjälp av pigga och rappa medhjälpare för att kunna utföra detta ideella arbete. Glada människor med eller utan vana av liknande arbete är varmt välkomna.

Anmäl intresse till [email protected]

Vi välkomnar även förslag på aktiviteter som vi kan genomföra i Byalagets regi och även tips om vad vi kan göra för att Sövde med omnejd skall bli ännu vackrare och trivsammare.

VÄLKOMNA ÖNSKAR SÖVDE BYALAG


Information om ombyggnaden på hemvärnsgården

Hemvärnsgården är nu färdig för uthyrning enligt villkor och taxa som Sjöbohem bestämt.

Byalaget och Friluftsfrämjandet har tillgång till egen lokal för styrelsemöten och mindre grupper

som ersättning för hjälp med uthyrningen.

Kontaktperson gällande uthyrningen är tills vidare Per-Åke, 070-5117650