Välkommen till Sövde!

Sövde är pärlan i Färs metropol och en stor bit av Sjöbo kommuns
storslagna och unika natur finner du här.
Sjö och skog i en atmosfär präglad av bygemenskap.

Den 14 januari anordnade miljögruppen i byalaget ett avstämningsmöte med markägare och andra involverade i projektet "Reduktionsfiske i Sövdesjön". 20 personer deltog och lyssnade, bl.a. på Klara vatten som utfört reduktionsfisket, och på Länsstyrelsen och Vattenrådet som varit delaktiga i projektet. Frågorna var många och man diskuterade framtiden både för själva sjön och närområdet. Det var ett mycket bra möte och det bestämdes att miljögruppen ska kalla till nytt möte nästa år.

Annika Håkansson, miljögruppen


Välkomna på Sövde byalags årsmöte kl 16 den 23 februari.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt dagordningen

och Sjörestaurering – fågel, fisk och mittemellan.

Per Nyström, docent i akvatisk ekologi, gästar vårt årsmöte med att hålla ett föredrag om vattenvård.

Väl mött!


Information om ombyggnaden på hemvärnsgården

Hemvärnsgården är nu färdig för uthyrning enligt villkor och taxa som Sjöbohem bestämt.

Byalaget och Friluftsfrämjandet har tillgång till egen lokal för styrelsemöten och mindre grupper

som ersättning för hjälp med uthyrningen.

Kontaktperson gällande uthyrningen är tills vidare Per-Åke, 070-5117650