Välkommen till Sövde!

Sövde är pärlan i Färs metropol och en stor bit av Sjöbo kommuns
storslagna och unika natur finner du här.
Sjö och skog i en atmosfär präglad av bygemenskap.

Sövdemästerskapet i Golf

Lördagen den 8 september på Sjöbo Golfklubb är det dags för årets mest prestigefyllda golfturnering, nämligen Sövde mästerskapet i golf!​

Första utslaget är klockan 08:40, samling vid klubbhuset klockan 08:20 för genomgång och lottning av starttid.​
Spelformen är poängbogey.​

Anmäl dig nu till [email protected] eller ring/smsa, telefon nr 0733026862​

Senast den 31 August vill jag ha din anmälan!

 


 

Reduktionsfiske i Sövdesjön motverkar algblomning

Kävlingeåns vattenråd har initierat ett projekt som går ut på att förbättra vattenkvaliteten i Sövdesjön genom s k reduktionsfiske.


Syftet med reduktionsfisket är att minska bestånden av vitfisk, så som brax och mört, då dessa rör runt i bottensedimenten och därmed frigör de näringsämnen som finns där vilket ger mer algblomning samt äter upp djurplankton som ska äta växtplankton. På så vis förbättras vattenkvaliteten i sjön, med klarare vatten ges rovfiskar bättre förutsättningar att jaga vitfisk och ett livskraftigt bestånd av rovfiskar, så som gädda, gös och abborre, är därför avgörande för att hålla beståndet av vitfisk på lagom nivå. De rovfiskar som tas upp i samband med reduktionsfisket släpps tillbaka. I en näringsrik sjö som Sövdesjön med återkommande algblomningar och dåligt siktdjup samt bristande vattenkvalitet krävs drastiska åtgärde

Målen med projektet är att

  • vattnet ska bli klarare
  • det ska bli färre algblomningar
  • fisket ska bli bättre

Det genomfördes ett lyckat provfiske under hösten 2017, resultaten från detta har sedan använts för att uppskatta omfattningen av den insats som krävs för att uppnå de effekter som vi strävar efter. Informationen har legat till grund för den ansökan till Länsstyrelsen om s k LOVA-stöd (Lokala vattenvårdsåtgärder) som gjorts och beviljats. Det fullskaliga fisket planeras att påbörjas i vårvinter 2019.

Reduktionsfiske används numera allmänt för att förbättra vattenkvaliteten i övergödda sjöar och syftar till att återställa balansen mellan de olika funktionella grupperna i sjön (växtplankton, djurplankton, vitfisk och rovfisk) så som den var innan den kraftiga ökningen av näringsämnen i samband med den ökade tillgången på näringsämnen i samhället.

Utförare av reduktionsfisket är företaget KlaraVatten, se länk; www.klaravatten.se i samarbete med Kävlingeåns vattenråd, se länk; www.kavlingean.se.

Miljögruppens kontakt i ärendet är Gustaf Tynelius.