Välkommen till Sövde!

Sövde är pärlan i Färs metropol och en stor bit av Sjöbo kommuns
storslagna och unika natur finner du här.
Sjö och skog i en atmosfär präglad av bygemenskap.

Sommaren i Amfiteatern 2022!

    Arvingarna kommer till Sövde Amfiteater den 1/7 2022.

Biljettsläpp beräknar vi vara i slutet av februari, men håll utkik för vidare information!

  

ÅRSMÖTE 2022

Byalagets årsmöte blir söndagen den 27 februari 2022 kl. 16.00 på Hemvärnsgården i Sövde i den mån vi kan träffas och genomföra denna på sedvanligt vis.

Motioner och andra förslag som skall tas upp på mötet kan läggas i vår idélåda på amfiteaterns anslagstavla eller sändas via mail till [email protected] senast den 15 januari 2022.


Vi skulle vilja slå ett slag för att fler Sövdebor att deltaga i bygemenskapen genom att anmäla intresse för exempelvis Amfiteatern eller annan aktivitet inom byalaget.

Vi har ju även en Miljögrupp som är väldigt aktiv med frågor som rör byns och sjöns miljö.

Under våren står vi inför en renovering av några av Amfiteaterns läktare. Vi tänker utföra renoveringen i egen regi och behöver skapa arbetslag. Således behöver vi då praktiskt hjälp av pigga och rappa medhjälpare för att kunna utföra detta ideella arbete. Glada människor med eller utan vana av liknande arbete är varmt välkomna.

Anmäl intresse till [email protected]

Vi välkomnar även förslag på aktiviteter som vi kan genomföra i Byalagets regi och även tips om vad vi kan göra för att Sövde med omnejd skall bli ännu vackrare och trivsammare.

VÄLKOMNA ÖNSKAR SÖVDE BYALAG


Information om ombyggnaden på hemvärnsgården

Hemvärnsgården är nu färdig för uthyrning enligt villkor och taxa som Sjöbohem bestämt.

Byalaget och Friluftsfrämjandet har tillgång till egen lokal för styrelsemöten och mindre grupper

som ersättning för hjälp med uthyrningen.

Kontaktperson gällande uthyrningen är tills vidare Per-Åke, 070-5117650