Kyrkoherdens plats

Det hela började med ett antal gudstjänster i det fria. Dåvarande kyrkoherden Paul Steimer hade funnit en lugn grönskande plats blott ett stenkast från kyrkan, Sövde gamla grustag, att tidiga försomrar inbjuda församlingsbor till Guds lov i naturen. När det sedan i Sövde började diskuteras om en friluftsteater inför Sövdes 600-årsjubileum, var inte klivet stort att förvandla grustaget till en sådan. De naturliga förutsättningarna fanns där, då grustagets botten är 2000 kvm stor och de gräsbevuxna sidorna ungefär 15 m höga.

Konstruktion och byggnation

Lena Sjöberg, Sövdebo och ingenjör konstruerade ett förslag, om hur det skulle se ut. Sövde byalag deltog med entusiasm i planerna och i april 1987 kunde arbetet börja. Byborna ställde upp mangrant och hjälpte till då bottenytan planades ut och inte mindre än 40 ton gräs lades på. Sjöbo kommun beviljade anslag till eluttag samt byggnation av läktare med sittplatser för ca 800 personer. Den 15 augusti 1987 fick Sövde och Sjöbo kommun sin första friluftsteater med namnet Sövde Amfiteater. Under två soliga dagar, 15-16 augusti, de enda den sommaren, kom inte mindre än 10.000 personer till Sövde för att gratulera till Sövdes 600-årsdag.

Bustag i Grustag

I Amfiteatern spelades ett krönikespel upp, "Bustag i grustag", som invigde Amfiteatern. Ett skådespel som på ett humoristisk sätt visade historiska händelser i Sövde. Aldrig hade väl Sövdeborna räknat med sådan succé! Ett års slit, vedermödor och glädje gjorde ortsnamnet Sövde vida känt. Under åren som gått har mångt och mycket skett i det forna grustaget. Varje sommar under juni, juli och augusti förekommer aktiviteter i Amfiteatern.