Kyrkoherdens plats

Det hela började med ett antal gudstjänster i det fria. Dåvarande kyrkoherden Paul Steimer hade funnit en lugn grönskande plats blott ett stenkast från kyrkan, Sövde gamla grustag, att tidiga försomrar inbjuda församlingsbor till Guds lov i naturen. När det sedan i Sövde började diskuteras om en friluftsteater inför Sövdes 600-årsjubileum, var inte klivet stort att förvandla grustaget till en sådan. De naturliga förutsättningarna fanns där, då grustagets botten är 2000 kvm stor och de gräsbevuxna sidorna ungefär 15 m höga.

Konstruktion och byggnation

Lena Sjöberg, Sövdebo och ingenjör konstruerade ett förslag, om hur det skulle se ut. Sövde byalag deltog med entusiasm i planerna och i april 1987 kunde arbetet börja. Byborna ställde upp mangrant och hjälpte till då bottenytan planades ut och inte mindre än 40 ton gräs lades på. Sjöbo kommun beviljade anslag till eluttag samt byggnation av läktare med sittplatser för ca 800 personer. Den 15 augusti 1987 fick Sövde och Sjöbo kommun sin första friluftsteater med namnet Sövde Amfiteater. Under två soliga dagar, 15-16 augusti, de enda den sommaren, kom inte mindre än 10.000 personer till Sövde för att gratulera till Sövdes 600-årsdag.

Bustag i Grustag

I Amfiteatern spelades ett krönikespel upp, "Bustag i grustag", som invigde Amfiteatern. Ett skådespel som på ett humoristisk sätt visade historiska händelser i Sövde. Aldrig hade väl Sövdeborna räknat med sådan succé! Ett års slit, vedermödor och glädje gjorde ortsnamnet Sövde vida känt. Under åren som gått har mångt och mycket skett i det forna grustaget. Varje sommar under juni, juli och augusti förekommer aktiviteter i Amfiteatern.

Reduktionsfiske i Sövdesjön för att motverka algblomning

Kävlingeåns vattenråd har initierat ett projekt som går ut på att förbättra vattenkvaliteten i Sövdesjön, genom s k reduktionsfiske.

Syftet med reduktionsfiske är att ta upp så mycket vitfisk som möjligt, (rovfisk släpps tillbaka) för att förbättra vattenkvaliteten i sjön. I en näringsrik sjö som Sövdesjön med återkommande algblomningar och dåligt siktdjup samt bristande vattenkvalitet krävs drastiska åtgärder. Metoden används numera allmänt för att förbättra övergödda sjöar.

Målen med projektet är att

  • vattnet ska bli klarare
  • det ska bli färre algblomningar
  • fisket ska bli bättre

Projektet kommer att utföra ett provfiske under nästa vecka, v 46, måndag - onsdag (13-15 november).

Resultaten från provfisket används sedan för att uppskatta omfattningen av den insats som krävs för att uppnå de resultat som vi strävar efter. Informationen kommer samtidigt att ligga till grund för en ansökan till Länsstyrelsen om s k LOVA-stöd (Lokala vattenvårdsåtgärder). Beviljas LOVA-ansökan kan det fullskaliga fisket förhoppningsvis påbörjas i mars 2018.

Reduktionsfiske kan inte ställa till nån skada för sjön eller dess omgiving.

Utförare av reduktionsfisket är företaget KlaraVatten, se länk; www.klaravatten.se i samarbete med Kävlingeåns vattenråd, se länk; www.kavlingean.se.

Miljögruppens kontakt i ärendet är Johan Norén.