Välj vilket år du vill se bilder från:

     

Lena Philipson
Rickard Wolf
Jerry Williams
Kalle Moreus & Bengan

Mojje
Nanne Grönvall
Sol vind & vatten
After Shave
Sven-Ingvars
Triple & Touch
Michael Saxell
SjörövarMange
     
Mojje
Thankyou for the Music
Sixties
Lisa Nilsson
Amanda Jensen
A Night at the Opera
Doris & Knäckebröderna
The Ark
The Carling Family
     
Best of Pop & Rock,
Magnus Uggla
Drill & Drull
Schlagerfesten
Eric Saade
Amanda Jensen
Agnes
Mojje
Electric Banana Band
Timbuktu & Damn!

 

 
Jill Johnson, Sanna Nielsen, Hasse Andersson, Grävskopan Carola, Doug Seegers, Calaisa, Sommarteatern  

 

Reduktionsfiske i Sövdesjön för att motverka algblomning

Kävlingeåns vattenråd har initierat ett projekt som går ut på att förbättra vattenkvaliteten i Sövdesjön, genom s k reduktionsfiske.

Syftet med reduktionsfiske är att ta upp så mycket vitfisk som möjligt, (rovfisk släpps tillbaka) för att förbättra vattenkvaliteten i sjön. I en näringsrik sjö som Sövdesjön med återkommande algblomningar och dåligt siktdjup samt bristande vattenkvalitet krävs drastiska åtgärder. Metoden används numera allmänt för att förbättra övergödda sjöar.

Målen med projektet är att

  • vattnet ska bli klarare
  • det ska bli färre algblomningar
  • fisket ska bli bättre

Projektet kommer att utföra ett provfiske under nästa vecka, v 46, måndag - onsdag (13-15 november).

Resultaten från provfisket används sedan för att uppskatta omfattningen av den insats som krävs för att uppnå de resultat som vi strävar efter. Informationen kommer samtidigt att ligga till grund för en ansökan till Länsstyrelsen om s k LOVA-stöd (Lokala vattenvårdsåtgärder). Beviljas LOVA-ansökan kan det fullskaliga fisket förhoppningsvis påbörjas i mars 2018.

Reduktionsfiske kan inte ställa till nån skada för sjön eller dess omgiving.

Utförare av reduktionsfisket är företaget KlaraVatten, se länk; www.klaravatten.se i samarbete med Kävlingeåns vattenråd, se länk; www.kavlingean.se.

Miljögruppens kontakt i ärendet är Johan Norén.