Försäljningsställen:

Sövde Musteri, Tempo Blentarp, Ica Kvantum Sjöbo, Ystad och Tomelilla och Nilssons Blommor i Veberöd.

Information om Sövde och om Sövde Amfiteater Turistbyrån i Sjöbo 0416-272 01.

Vid slutförsäljning i Amfiteatern säljer vi oftast biljetter till kanten. På kanten ser du bra, hör bra och har en fantastisk utsikt, men har inte tillgång till amfiteatern och t ex matserveringen. Tag med filt eller stol.


Sövde Rocks - Brolle, Sanne Salomonsen, Mikael Rickfors, m fl 20 juli

Biljettpris 395:- Med Lustkortet 315:- Barn under 6 år fri entré i vuxens sällskap.

Länk till biljettförsäljning

Reduktionsfiske i Sövdesjön för att motverka algblomning

Kävlingeåns vattenråd har initierat ett projekt som går ut på att förbättra vattenkvaliteten i Sövdesjön, genom s k reduktionsfiske.

Syftet med reduktionsfiske är att ta upp så mycket vitfisk som möjligt, (rovfisk släpps tillbaka) för att förbättra vattenkvaliteten i sjön. I en näringsrik sjö som Sövdesjön med återkommande algblomningar och dåligt siktdjup samt bristande vattenkvalitet krävs drastiska åtgärder. Metoden används numera allmänt för att förbättra övergödda sjöar.

Målen med projektet är att

  • vattnet ska bli klarare
  • det ska bli färre algblomningar
  • fisket ska bli bättre

Projektet kommer att utföra ett provfiske under nästa vecka, v 46, måndag - onsdag (13-15 november).

Resultaten från provfisket används sedan för att uppskatta omfattningen av den insats som krävs för att uppnå de resultat som vi strävar efter. Informationen kommer samtidigt att ligga till grund för en ansökan till Länsstyrelsen om s k LOVA-stöd (Lokala vattenvårdsåtgärder). Beviljas LOVA-ansökan kan det fullskaliga fisket förhoppningsvis påbörjas i mars 2018.

Reduktionsfiske kan inte ställa till nån skada för sjön eller dess omgiving.

Utförare av reduktionsfisket är företaget KlaraVatten, se länk; www.klaravatten.se i samarbete med Kävlingeåns vattenråd, se länk; www.kavlingean.se.

Miljögruppens kontakt i ärendet är Johan Norén.