Från tanke till verklighet – SÖVDE UTEGYM

Efter många ideella möten under mörka vinterkvällar, diskussioner mellan Sövde byalag, Friluftsfrämjandet och Sövde IF samt kontakt med Sjöbo kommun, Utform, Sydsten AB, Sparbanksstiftelsen och anläggare Olsson, började projektet ta form. 

Utegymsgruppen, med representanter både från Sövde byalag och Friluftsfrämjandet, diskuterar plats, form och redskap. 


 Malenagymnasiet anlägger platsen för utegymmet som skolprojekt. Tack!

Materialet från Utform har kommit och vi markerar var redskapsstationerna ska vara. Anläggare Olsson sätter dem på plats. 

Räkna och beräkna, mäta och måla, gräva och skruva, ta nya beslut, maila och mötas, maila och mötas igen, avtal ska skrivas, överenskommelser ska göras – mycket att stå i innan Sövde utegym kan komma på plats. På knappt ett år har vi gått från förslag till verklighet.

Reduktionsfiske i Sövdesjön för att motverka algblomning

Kävlingeåns vattenråd har initierat ett projekt som går ut på att förbättra vattenkvaliteten i Sövdesjön, genom s k reduktionsfiske.

Syftet med reduktionsfiske är att ta upp så mycket vitfisk som möjligt, (rovfisk släpps tillbaka) för att förbättra vattenkvaliteten i sjön. I en näringsrik sjö som Sövdesjön med återkommande algblomningar och dåligt siktdjup samt bristande vattenkvalitet krävs drastiska åtgärder. Metoden används numera allmänt för att förbättra övergödda sjöar.

Målen med projektet är att

  • vattnet ska bli klarare
  • det ska bli färre algblomningar
  • fisket ska bli bättre

Projektet kommer att utföra ett provfiske under nästa vecka, v 46, måndag - onsdag (13-15 november).

Resultaten från provfisket används sedan för att uppskatta omfattningen av den insats som krävs för att uppnå de resultat som vi strävar efter. Informationen kommer samtidigt att ligga till grund för en ansökan till Länsstyrelsen om s k LOVA-stöd (Lokala vattenvårdsåtgärder). Beviljas LOVA-ansökan kan det fullskaliga fisket förhoppningsvis påbörjas i mars 2018.

Reduktionsfiske kan inte ställa till nån skada för sjön eller dess omgiving.

Utförare av reduktionsfisket är företaget KlaraVatten, se länk; www.klaravatten.se i samarbete med Kävlingeåns vattenråd, se länk; www.kavlingean.se.

Miljögruppens kontakt i ärendet är Johan Norén.