Från tanke till verklighet – SÖVDE UTEGYM

Efter många ideella möten under mörka vinterkvällar, diskussioner mellan Sövde byalag, Friluftsfrämjandet och Sövde IF samt kontakt med Sjöbo kommun, Utform, Sydsten AB, Sparbanksstiftelsen och anläggare Olsson, började projektet ta form. 

Utegymsgruppen, med representanter både från Sövde byalag och Friluftsfrämjandet, diskuterar plats, form och redskap. 


 Malenagymnasiet anlägger platsen för utegymmet som skolprojekt. Tack!

Materialet från Utform har kommit och vi markerar var redskapsstationerna ska vara. Anläggare Olsson sätter dem på plats. 

Räkna och beräkna, mäta och måla, gräva och skruva, ta nya beslut, maila och mötas, maila och mötas igen, avtal ska skrivas, överenskommelser ska göras – mycket att stå i innan Sövde utegym kan komma på plats. På knappt ett år har vi gått från förslag till verklighet.