2010 bildades Sövdes idrottsförening – den lilla föreningen med det stora hjärtat. Här värnar vi om gemenskap och engagemang i Sövde med omnejd, för unga som gamla.

Föreningen härstammar från Klasaröds FF som haft Salsbjer som hemmaplan sedan 2008. Salsbjer idrottsplats har använts av många fotbollslag genom tiderna, men framförallt av Snogeholms IF som 1958 fick den då nybyggda arenan som hemmaplan. 1993 gick klubben samman med Knickarp och bildade Blentarps BK och övergav en tid därefter Salsbjer för Blentarps idrottsplats.

Du är hjärtligt välkommen till Salsbjer på Sövde IFs hemmamatcher. Matcherna hittar du på sövdeif.se


Har du idéer eller önskemål om något som kan startas och
drivas i föreningen är du välkommen att höra av dig.

Kontaktuppgifter hittar du på sövdeif.se

Reduktionsfiske i Sövdesjön för att motverka algblomning

Kävlingeåns vattenråd har initierat ett projekt som går ut på att förbättra vattenkvaliteten i Sövdesjön, genom s k reduktionsfiske.

Syftet med reduktionsfiske är att ta upp så mycket vitfisk som möjligt, (rovfisk släpps tillbaka) för att förbättra vattenkvaliteten i sjön. I en näringsrik sjö som Sövdesjön med återkommande algblomningar och dåligt siktdjup samt bristande vattenkvalitet krävs drastiska åtgärder. Metoden används numera allmänt för att förbättra övergödda sjöar.

Målen med projektet är att

  • vattnet ska bli klarare
  • det ska bli färre algblomningar
  • fisket ska bli bättre

Projektet kommer att utföra ett provfiske under nästa vecka, v 46, måndag - onsdag (13-15 november).

Resultaten från provfisket används sedan för att uppskatta omfattningen av den insats som krävs för att uppnå de resultat som vi strävar efter. Informationen kommer samtidigt att ligga till grund för en ansökan till Länsstyrelsen om s k LOVA-stöd (Lokala vattenvårdsåtgärder). Beviljas LOVA-ansökan kan det fullskaliga fisket förhoppningsvis påbörjas i mars 2018.

Reduktionsfiske kan inte ställa till nån skada för sjön eller dess omgiving.

Utförare av reduktionsfisket är företaget KlaraVatten, se länk; www.klaravatten.se i samarbete med Kävlingeåns vattenråd, se länk; www.kavlingean.se.

Miljögruppens kontakt i ärendet är Johan Norén.