Senaste nytt (2018-04-12)

Arbetet med vandringsstigar pågår under 2018.

Uppmärkningen kommer att göras enligt O.D. Krooks Donations standard.

Senaste nytt (170512)

Malmö Stad är markägare där delar av vandringsstigarna är planerade och håller i vår på med gallring av skogen. Därför avvaktar vi med att märka upp vandringsstigarna tills detta arbete är avslutat. Uppmärkningen kommer att göras enligt O.D. Krooks Donations standard.

Bakgrund

Byalaget har tagit fram förslag på två vandringsstigar på Salsbjär och i dess närhet. Stigarna finns i stort sett redan. Berörda markägare är positiva till Byalagets förslag. Byalaget vill sätta upp en skylt med ”Spårcentral” på kioskens norra sida.

Vill du ha mer information kan du kontakta Lars Olsson eller Annika Håkansson.