Senaste nytt (180412)

I februari kom en trädexpert, Mats Niklasson, på besök och borrade ut några borrkärnor ur det döda trädet. Enligt hans beräkningar är trädet ca 150 år gammalt. Med denna information till grund ska nu skylten arbetas fram av Katarina Månsson, Briza Natur. Hon ska ta fram både text och illustrationer. Skylthållemakare Nisse Öberg ska sen se till att skylthållaren kommer på plats. Allt i samarbete med Sjöbo kommun. Vår förhoppning är att många förbipasserande kommer stanna till och ta del av skyltens innehåll, och kanske t.o.m sätta sig ner på bänken vid skylten och njuta av medhavd fika!

Bakgrund

Tidigt i under våren 2017 under en storm brakade några av ekens grenar ner i marken och kommunen hade för avsikt att ta bort hela trädet. Miljögruppen kontaktade kommunen då och en överenskommelse gjordes att trädet skulle få stå kvar, men att det skulle säkras snarast för att inte utgöra en säkerhetsrisk för passerande.

Miljögruppen kom då på idén att låta göra en skylt som berättar om eken, hur viktigt det är med död ved för allt levande omkring, och att eken, trots sitt något stympade utseende, kanske är det viktigaste trädet i hela byn.

För mer information kontakta Annika Håkansson