Senaste nytt (170829)

Trädet är numera säkrat genom att grenar sågats av och forslats bort. Miljögruppen kommer i samarbete med kommunen att ta fram en skylt med information både för vuxna och barn som handlar om eken, dess liv och vikten av död ved för naturen.

Bakgrund

Tidigt i våras under en storm brakade några av ekens grenar ner i marken och kommunen hade för avsikt att ta bort hela trädet. Miljögruppen kontaktade kommunen då och en överenskommelse gjordes att trädet skulle få stå kvar, men att det skulle säkras snarast för att inte utgöra en säkerhetsrisk för passerande.

För mer information kontakta Annika Håkansson